EGR off

EGR offExhaust Gas Recilculation (EGR) predstavlja aktuator koji je osmišljen da otvara i zatvara vod od izduvnog sistema do usisne grane. Primenjuje se i na OTO i na Dizel motorima. S obzirom da savremeniji motori sve više rade na siromašnoj smeši, time stvaraju štetne azotne okside. EGR ima ulogu da sagorele gasove ponovo vrati u motor i sagorelim gasovima ohladi ukupnu smešu motora (gorivo-vazduh) i tako smanji štetne izduvne gasove. Upravljanje EGR-om se vrši preko motornog računara.

Zapušen EGRTime je jedan problem rešen, ali više problema nije. Osim što ima razne negativne posledice na sam rad motora, EGR ventil često ume da se zapuši, jer kroz njega prolaze izduvni gasovi. Zbog lošeg kvaliteta izrade, i velikih termičkih opterećenja dolazi i do pucanja kućišta ventila.

Samo mehaničko uklanjanje nije kompletno rešenje. Uzimajući u obzir da je EGR upravljan računarom potrebno je i softversko reprogramiranje.

TTelectronic Vam to može uraditi na profesionalan i efikasan način.