Dijagnostika

Nove generacije automobila sve više zahtevaju komunikaciju sa korisnikom putem dijagnostike. Danas se skoro ništa ne može uraditi na vozilu bez odgovarajuće dijagnostike.

Mi pružamo sve vrste usluga dijagnostike na svim putničkim vozilima, kao što su:

  • Identifikacija vozila,
  • Čitanje i brisanje grešaka,
  • Čitanje stvarnih vrednosti,
  • Merenje parametara,
  • Osciloskopsko merenje senzora i aktuatora,
  • Kodiranje i uparivanje aktuatora,
  • Korigovanje kilometraže,

Dijagnostika automobila